häälikud
algustäht
kokku või lahku
alus ja öeldis
kirjavahemärgid

Kokku- ja lahkukirjutamine

Omadus- ja arvsõna kirjutatakse nimisõnast lahku.
kollane auto, kuus poissi, mõnus hommik

Sõnad kirjutatakse kokku, kui sõnade kokkukirjutamisel tähendus muutub.
TIIGRID SELGITAVAD
lapse põlv - lapsepõlv, suur tükk - suurtükk, väike mees - väikemees

Nimisõna ja nimisõna kirjutatakse:
- kokku, kui sõna väljendab liiki või laadi.
spordikott, makaronisupp, laemaal
- lahku, kui sõna näitab kuuluvust.
õpilase vihik, jänese kõrv, sõbra auto
TIIGRID SELGITAVAD

-ne ja -line liitelised sõnad kirjutatakse eelneva sõnaga kokku.
viieaastane, koolidevaheline, eestikeelne

Arvsõnad kirjutatakse:
- kokku sõnadega -teist, -kümmend ja -sada.
viisteist, viiskümmend, viissada
- lahku sõnadest tuhat, miljon ja miljard.
viis tuhat, viis miljonit, viis miljardit