häälikud
algustäht
kokku või lahku
alus ja öeldis
kirjavahemärgid

Alus ja öeldis

Alus ja öeldis on lause pealiikmed.

Alus on nimisõna(fraas), mis väljendab tegija või olijat ja vastab küsimusele kes? mis? keda? mida?
Poiss joob piima. Hommikul läksin ma kooli. Valged jänesed hüppasid põllul.

Öeldis on tavaliselt tegusõna, mis väljendab tegevust või olemist.
Kala ujub meres. Ma ei söö jäätist. Tüdruk on käinud kodus.

Testid: