MTÜ Meie lapsed
 

"Integratsiooniprojekt "Sõbrakesed""

"Seksuaaltervise klassi avamine"

"Elu üle mõtlemise päev"
Sügisene linnalaager 2008
"Ilusast tüdrukust kauniks neiuks"
"Hügieenikoolitus."Intergratsiooniprojekt "Sõbrakesed"

Novembris saab alguse lõimumisprojekt „Sõbrakesed“, mis on suunatud eesti ja vene keelt kõnelevate vähekindlustatud peredest pärit noortele, kes õpivad Tallinna Tondi Põhikoolis, Õismäe Koolis ja Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumis.

Projekt jaguneb neljaks etapiks ning igal etapil on oma kindlel eesmärk ja seda toetavad tegevused:

I etapp –november 2011 „Saame tuttavaks“,
II etapp – veebruar 2012 „Saame sõppradeks“,
III etapp – märts 2012 „Teeme koos teatrit - emakeelepäeva teatrifestival“
IV etapp – märts 2012 „Õpime koos“ ning projekti finaalüritus „Rõõmustame koos“

Projekti eri etappe koordineerivad koolid ning koolidesse projektijuhi eestvedamisel loodud tugimeeskonnad. Projekti tegevused on suunatud noorte aktiivsuse kasvatamisele, keeleliste ja kultuuriliste oskuste ning teadmiste suurendamisele, noorte enesekindluse tõstmisele. Projektis saavad osaleda kokku 30 noort ning 15 õpetajat. Projekti toetab Briti Nõukogu.

Täpsem info koolide huvijuhtidelt ja Tallinna Tondi Põhikooli koduleheltSeksuaaltervise klassi avamine

24. aprillil 2009.a avati Tallinna I Internaakooli Lahtiste Uste Nädala raames seksuaaltervise klass.

Klass on loodud eesmärgiga toetada erivajadusega õpilaste ennast- ja teisi väärtustavat seksuaalsuse arengut. Klassis läbiviidavate tegevuste kaudu õpib noor muuhulgas ennetama riskikäitumist ja sellega seotud ohte. Seksuaaltervise klass koondab õpilaste iseärasusi, vajadusi ja õpivõimet arvestavaid õppematerjale.

Klassis on võimalik läbi viia infotunde lastevanematele, kutsudes külalisesinejateks erinevaid spetsialiste.

Seksuaaltervise klass on mõeldud kasutamiseks õpilastele, õpetajatele ja lastevanematele.

Klassi loomist toetas Tallinna Haridusamet, Junget OÜ, Procter & Gamble Services Eesti OÜ ja Tervise Arengu Instituut

Erilise kiituse väärilised on õpetajad Evelyn Ojaperv, Maimu Korjus, Heidi Sild, Helen Laater Käänik, Silvia Paluveer ja psühholoog Saale Kibin, kelle nõu ja jõuga sai seksuaaltervise klassi avamine teoks.

Projektijuht Merce Välis


Projektõpe "Elu üle mõtlemise päev"

MTÜ Meie Lapsed koostöös Tallinna I Internaatkooliga korraldas 6. jaanuaril 2009.a. projektõppe "Elu üle mõtlemise päev".
Projektõppe eesmärk oli vähendada õpilaste seas motivatsiooni suitsetamiseks, alkoholi pruukimiseks ja illegaalsete uimastite tarvitamiseks.
Projektõppes osalesid: 8A, 9A, 9B, PÕK

Vaata siit täpsemat tegevuskava

Projekti rahastas 12 250 krooniga Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet.

Merce Välis
ProjektijuhtLinnalaager ehk sügisene spordi- ja loovusenädal

Sügisesel koolivaheajal 27.- 31. oktoobril toimus MTÜ Meie Lapsed korraldatud linnalaager Tallinna I Internaatkoolis. Laagritööst võttis osa ligi 20 õpilast.

Viie päeva jooksul tehti nii mõndagi huvitavat. Siin lühike kokkuvõte laagripere toimetamistest.

Igal hommikul kell 9.00 oli kogunemine, et alata sisutiheda päevaga. Käidi uudistamas Nõmme Loodusmajas, tutvuti Nurmenuku Raamtukoguga sealjuures löödi kaasa näitusel Nukkude maailm, külastati Tondi Maneezi ja ratsutati hobustega, ujuti Nõmme Ujulas ning mängiti bowlingut Toolboxi bowlingusaalis. Lisaks neile huvitavatele tegemistele osaleti stiilipeol Lahe Mina, korraldati orenteerumismäng koolihoovis, peeti karaokevõistlus, tehti palju käelisi tegevusi, mängiti ja tunti rõõmu koolivaheajast. Laagripäev lõppes 17.30.

MTÜ Meie Lapsed ja laagrilapsed tänavad kasvatajaid – Heidi Silda, Eve Adelberti, Marju Timmotalo, Maire Paluveeri, Helen Ploomanit, Hanna Kivi, Kadri Arikut – suur aitäh!

Sügisene linnalaager sai toimuda tänu Hasartmängumaksu Nõukogule, lastevanemate omaosalustasule ja Tallinna I Internaatkoolile.

Merce Välis"Ilusast tüdrukust kauniks neiuks"

19. veebruaril 2009.a. toimus Sinises saalis koolitus ILUSAST TÜDRUKUST KAUNIKS NEIUKS. Koolitusel osalesid abikooli 5.- PÕK klassi tüdrukud.

Avon Eesti OÜ ilunõustaja Ene õpetas ligi 2,5 tunnise koolituse käigus hooldama näonahka ja andis näpunäiteid igapäevase tagasihoidliku meigi tegemiseks.

AS Orto tegi igale koolitusel osalenud tüdrukule kingituse. Kingikott sisaldas Puhas Loodus sarja kuuluvat puhastuspiima, näovett ja niisutavat kreemi. Õpilased pidasid kingitust kasulikuks ja tagasiside toodetele on olnud meeldiv.

Ilukoolituse korraldasid õpetaja Evelyn Ojaperv ja Merce VälisHügieenikoolitus.

23. märtsil toimus toimetulekukooli kesk-ja vanema astme õpilastele koolitus-loeng hügieenist. Koolitust pidasid Tallina Tervishoiu Kõrgkooli tudengid Minna-Mai Bergmann ja Katri-Liis Loori. Loeng toimus kahes osas.
Esimeses osas käsitleti teemat nakkushaigused nagu A-hepatiit ja mida selle valtimiseks teha. Veel räägiti käte pesemisest, puuviljade pesemisest jne.
Teises osas jagunesid tüdrukud ja poisid eraldi gruppidesse, kus räägiti intiimhügieenist ja teismeeamuredest ning kõigest sellest, mis nende muredega kaasnevad!
Koolitus oli vajalik ja huvitav ning kõike seda toetasid ilmekad fotod, pildid ja muud näitlikud vahendid!
Täname Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tudengeid ja ootame uusi põnevaid koolitusi!

Merce Välis

© 2008 - Meielapsed