MATEMAATILISED ÕPPEAPLETID ja INTERAKTIIVSED HARJUTUSED

Tagasi esilehele

5.KLASS 6.KLASS 7.KLASS 8.-9.KLASS
GÜMNAASIUM

Kogud

"Java Applets on Mathematics" "Free Resources For Interactive Whiteboards"
"MathsStarters" "dwu-Unterrichtsmaterialien Mathematik"
"Transum Maths" "PhET Interactive Simulations"
"Transum Shine Whrite" "National Library of Virtual Manipulatives"
"Virtual Manipulative Kit" "Valge tahvel 1"
"Valge tahvel 2" "PLIX"
"Virtual Manipulative" "Interactive Tutorials"
"Virtual Manipulatives" "Shodor Interactive Activities"
"NCMT Illuminations" "Gismos"
"Mathematical Demonstrations" "WOLFRAM Demonstrations Project"
"Teacherleb.com" "Brainingcamp - Ideas "
"The Mathenæum"
Üles

5. KLASS

Üles

6. KLASS

 • Osad ja protsendid
 • Konstruktisoonid ja sümmeetria
 • Kolmnurgad
 • "Congruence of Triangles" "Triangle Classification Game"
  "Finding Angles in Triangles" "The Area of a Triangle"
  "Geoboard"
 • Täisarvud
  "Number Line: Integers" "Number Line Bounce"
  "Number animatisons -> Negative numbers" "Die Subtraktion in Z"
  "Adding and Subtracting Negative Numbers"
  "Multiplying and Dividing using Negative Numbers" "Order of Operations"
 • Koordinaattasand ja liikumise graafik
 • "Demonstrate Coordinates"
  "Understanding Distance, Speed,and Time Relationships" "Skateboarders"
 • Erinevad 6. klassi apletid
 • "eManipulatives" "Math Manipulatives"
  Üles

  7. KLASS

  Üles

  8. - 9. KLASS

 • Arvu standardkuju
 • "Standard Form Calculator" (vajab sisse logimist) "Scientific Notation Jeopardy"
 • LVS
 • " Simultaneous Shopping"
 • Geomeetria
 • "Parallel Lines" "Parallel Angles"
  "Angle Theorems" "Similar Triangles and Polygons"
  "Circles are Awesome" "Circles"
 • Prisma, püramiid
 • "Geometry 3-D Shapes Interactive" "Surface Area and Volume"
 • Ruutfunktsioon
 • "Square Roots" "Aria and circumference"
  "Võrrandi graafiline kujutis" "Projectile Motion"
  "Quadratic"
 • Pythagorase teoreem
 • "Pythagorean Theorem Jeopardy" "Pythagorean Theorem"
 • Trigonomeetria
 • "Angels of Elevation and Depression"
 • Kordamine
 • "Math Continuum (Grades 8, 9, 10 and 11)"
  Üles

  GÜMNAASIUM

  "Dice(s)" "Dice Experiment"
  "Scatter Graphs" "Standard Normal Curve"
  "The Spinner" "Interactive games"

  Üles
  Tagasi esilehele