MTÜ Meie lapsed
 


Uudised


Päevahoiuteenus sügisvaheajal 2018

MTÜ MEIE LAPSED osutab sügisvaheajal 22.10.-26.10.2018 Tallinna Tondi Põhikoolis päevahoiu teenust.
Teenust osutatakse Tuisu 20 ja Vilde tee 69.
Teenust osutatakse tööpäevadel kella 8.00 - 17.00.

Teenuse sihtgrupp:

Vaheajal viibivad 7-20 aastased sügava või raske liikumis-, nägemis-, kuulmis-, vaimu- või liitpuudega lapsed, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Tallinn.

Avalduse võib saata e-psotiga või tuua isiklikult päevahoiu koordinaatori kätte.

Registreerimine juuresoleva avalduse alusel kuni 04.06.2018.
Laste päevahoidu toomise ja koju viimise korraldab lapsevanem. Avalduses märkida teenuse saamise koht.
Transportteenuse saamiseks tuleb pöörduda elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalosakonna poole vähemalt kaks nädalat enne teenuse saamist.
Registreerimine juuresoleva avalduse alusel kuni 15.10.2018.


Päevahoiu omaosalustasu on 6 eurot päev.
Raha palume üle kanda MTÜ-le Meie Lapsed kontole hiljemalt nädal enne teenuse saamist.


Saaja: MTÜ MEIE LAPSED
IBAN EE492200221021715917
Selgitus: lapse nimi ja teenuse saamise aeg

TEENUSE SAAMISEKS ON VAJALIKUD JÄRGMISED DOKUMENDID:

  • vanema/hooldaja avaldus teenuse saamiseks
  • puude raskusastme otsuse koopia
  • isikut tõendava dokumendi koopia

Kehtivate dokumentide korral uusi esitama ei pea!

Info:
Päevahoiu koordinaator
Marianne Laater 55 34 329
marianne.laater@gmail.comRehabilitatsioon

MTÜ Meie Lapsed osutab rehabilitatsiooniteenuseid ilma majutuseta keskmise, raske ja sügava intellektipuudega lastele. Meie sihtrühmaks on puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2' lg 2 p 1 tähenduses lapsed kuni 18-eluaastani.

Teenust osutame Tallinnas, aadressil Tondi 40, Tallinna Tondi Põhikoolis. Ühistransporti kasutades saab meie juurde trammidega nr 3, 4 ja bussiga nr 23 ja 28 Tondi peatusest.

Pakutavad rehabilitatsiooniteenused:

  • sotsiaaltöötaja teenus;
  • logopeedi teenus;
  • eripedagoogi teenus;
  • psühholoogi teenus;
  • tegevusterapeudi teenus.

Rehabilitatsiooniteenuse saamise aluseks on kehtiv rebilitatsiooniplaan. Rehabilitatsiooniteenuse saamiseks tuleb täita rehabilitatsiooniteenuse taotlus. Taotluse vorm on kättesaadav Sotsiaalkindlustusameti ja Sotsiaalministeeriumi kodulehekülgedel ja kõikides pensioniametites. Täidetud taotluse võib saata elektrooniliselt allkirjastatult, posti teel või viia elukohajärgsesse pensioniametisse, samuti täita pensioniameti klienditeeninduses. Taotlusele lisada koopia isikut tõendavast dokumendist.

Suunamiskiri rehabilitatsiooniteenusele saadetakse isikule postiga taotluses märgitud aadressil. Inimesel on õigus valida, millisesse rehabilitatsiooniasutusse ta teenusele läheb. Selleks peab ta kas posti või telefoni teel vm viisil sobiva asutusega ise ühendust võtma 21 päeva jooksul pärast suunamiskirja saamist. Teenuse osutaja registreerib tema poole pöördunud isiku teenuse järjekorda.

MTÜ Meie Lapsed rehabilitatsiooniteenustele registreerumiseks palume ühendust võtta e-maili teel anneli.voitra@tondi.edu.ee

Lugege täpsemat infot menüüst "Rehabilitatsioon" valides!

© 2008 - Meielapsed