EVÜ aastakoosolek 2020

Eesti Veeühing korraldab 20. veebruaril 2020.a seminari Tallinna Tehnikaülikoolis ruumis U05–105. See on ruum vanema osa peakoridoris 1. korrusel. Kohale on hea tulla nr 3 trolliga Keemia peatusesse ja sealt läbi männisalu ja viimase või eelviimase korpuse uksest sisse. Peauksest muidugi saab ka, kui tulla linnast bussiga nr 36 või bussijaamast bussiga nr 23.

11.35 Avamine

ETTEKANDED

11.40. „TTÜ vee- ja keskkonnatehnika uurimisrühma tänastest töödest“ – uurimisrühma inimesed

12. 30 „Tallinna pinnaveehaarde veekasutuse analüüs

Arvo Järvet, Eesti Veeühing

Rein Kitsing, OÜ Merin

12.50 „Veemajanduskavade tulevik – kuidas edasi

Reet Ulm, Keskkonnaagentuuri keskkonnaanalüüsi osakonna juhataja (või keegi MAVES OÜ-st)

13.30 Arutelu

VEEÜHINGU ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD

14.05 Koosolekule registreerimine

14.15 Üldkoosolek

1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine

2. Juhatuse tegevusaruanne

3. Revisjonikomisjoni aruanne

4. Muudatused liikmeskonnas

5. Arutelu ühingu edasiste tegevussuundade teemal

6. Koostöö teiste ühendustega

7. 2020.a. tööplaan

8. Algatatud küsimused

15.30 KOOSOLEKU LÕPETAMINE

Kui Teil pole võimalik koosolekul osaleda, siis palun volitage kedagi Veeühingu liikmete hulgast enda asemel koosolekul esindama ja hääletama.

Suvepäevad Raplamaal

Reede, 14. juuni

12.45–12.59 Saabumine Kohila vallamaja juurde alevi keskosas.

13.00 Tutvumine Kohila alevi veevarustuse ja kanalisatsiooni põhirajatistega ning ajalooliste ehitistega.

14.30 Lõuna Sillaotsa veskibaaris

15.30 Ekskursioon Rapla maakonna keskosas: Kuusiku veski, pais ja kalapääs –

19.30 Saabumine ööbimiskohta Vana-Vigala tehnika- ja teeninduskooli õpilaskodus

20.00 Õhtusöök

21.00 Ringkäik Vana-Vigalas

Laupäev, 15. juuni

8.30 Hommikusöök

9.00 Ettekanne ja arutelu:   Maret Merisaar: ÜRO Säästva Arengu Eesmärk nr.6 ” Vesi” ja Eesti poolt esitatud aruanded selle saavutamisest.

11.00 Ekskursioon Arvo Järveti juhtimisel. “Rapla maakonna ajaloolised vesiehitised”: Teenuse – Rumba – Vängla – Avaste – Kivi-Vigala – Vana-Vigala

14.30 Lõuna Vana-Vigalas

15.30 Seminari lõpetamine

Registreerimine kuni 10. juuni: ando@hvv.ee  (Ando Laanesoo, tel. 51 45 857).

Seminar ja aastakoosolek 2019

EESTI VEEÜHING

Korraldab 27. veebruaril 2019.a seminari Tallinnas Õpetajate Majas (Magistrisaalis), Raekoja plats 14

“Veemajanduskavade koostamise III ring”

12.10 Avamine

ETTEKANDED

12.15 „Tähelepanekuid veemajanduskavade teemal” Arvo Järvet,  Eesti Veeühing

12.30 „Veemajanduskavade tulevik – kuidas edasi” Reet Ulm,  Keskkonnaministeerium

  13.10 Pinnavee seisund ja pinnaveega seonduvad muutused III veemajanduskavas” Irja Truumaa,  Keskkonnaministeerium

  13.45 Arutelu

VEEÜHINGU ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD

14.05 Koosolekule registreerimine

14.15 Üldkoosolek

  1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine
  2. Juhatuse tegevusaruanne
  3. Revisjonikomisjoni aruanne
  4. Muudatused liikmeskonnas
  5. Esimehe, aseesimehe, juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine
  6. Arutelu ühingu edasiste tegevussuundade teemal
  7. Koostöö teiste ühendustega
  8. 2019 a. tööplaan
  9. Algatatud küsimused

15.30 KOOSOLEKU LÕPETAMINE

RegistreerimineDoodle tabel

Kui Teil pole võimalik koosolekul osaleda, siis palun volitage kedagi Veeühingu liikmete hulgast enda asemel koosolekul esindama ja hääletama.


Eesti Veeühing 25

26. oktoobril täitub 25 aastat Eesti Veeühingu asutamisest.
Tähistame seda sündmust reedel 26. oktoobril kell 13 Hüüru veskitrahteris,
mis asub Harku ja Keila vahel Vääna jõe maanteesilla juures.

Veeühingu ajaloost teeb ülevaate Arvo Järvet.
Kaasesinejad on Aare Kuusik (ühingu asutamise lugu),
Maret Merisaar (rahvusvahelise koostöö kujunemine, GWP jt.),
Elve Lode (Põhjamaade hüdroloogiakonverentsid).

Meenutused.
Juubeliürituse sisse-, sees- ja väljajuhatus – Toomas Tamm

Registreerimine kuni 22. oktoober: ajarvet@ut.ee, tel. 55 962 026 (Arvo Järvet)

Juubeliürituse galerii


EESTI VEEÜHINGU SUVESEMINAR 2018: SETOMAA

Konverentsi galerii

Reede, 15. juuni

10.30 Kokkusaamine Tartu Lõunakeskuses
12.00 Värska. Kohtumine vallavalitsuses
13.00 Värska Mineraalvee OÜ
14.00 Lõuna
14.30 Kulje laht ja Podmotsa
16.00 Obinitsa – Tobrova – Meremäe
18.30 Saabumine ööbimiskohta Kõverjärve Päikeseranna puhkemajas
19.30 Õhtusöök
Saun ja arutelu veemajanduse aktuaalsetel teemadel.

Laupäev, 16. juuni

8.15 Hommikusöök
9.00 Ekskursioon: Nedsaja – Koidula piirijaam – Korela – Saatse
11.00 Saatse: muuseum, Sõirapäeva üritused
14.00 Räpina: paberivabrik, pais ja paisjärv, veskid, Sillapää loss
16.45 Tartu Lõunakeskuses

Registreerimine kuni 10. juuni:
Osavõtutasu: Veeühingu liikmed ja lapsed alla 16 aasta 25 EUR, mitteliikmed 40 EUR. Sisaldab: toitlustamine, ekskursiooniobjektide külastus, majutus, saun, meeldiv seltskond ja veel üht-teist. Osavõtutasu soovitav maksta sularahas.


Üleujutused ja põuad Väike-Emajõel ning mujal Eestis

   

Konverentsi galerii

Tartu Ülikooli geograafia osakond ja Eesti Veeühing

Korraldavad 16. mail 2018

 

Seminari “Üleujutused ja põuad Väike-Emajõel ning mujal Eestis”

 

13.00 Tutvumine Väikese Emajõe vesiehitistega:

Tõlliste hüdromeetriajaam (Tartu-Valga mnt-sild) – Sangaste Mäeveski

ja villaveski – Märdi pais ja veskitalu

 

15.30 Saabumine Väike-Trommi turismitallu

 

16.00 ETTEKANDED

 

„Väike-Emajõe hüdroloogia, veekvaliteet ja hüdroenergia kasutamine”

Arvo Järvet,  Eesti Veeühing

 

„JPI Water projekt IMDROFLOOD ning põuasuse muutuste uurimine Eestis”

Jaak Jaagus,  TÜ geograafia osakond

 

„Väike-Emajõe äravoolu muutused – millal põud, millal üleujutus”

Mait Sepp,  TÜ geograafia osakond

 

Muutuva kliima ja maakasutuse mõju jõgede äravoolule

Ottar Tamm, EMÜ maaehituse ja veemajanduse õppetool

 

18.00 Arutelu, saun, õhtusöök

 

Osavõtjate registreerimine kuni 10.05.2018 jaak.jaagus@ut.ee või ajarvet@ut.ee.


100 AASTAT KUSTAV ARUKAEVU SÜNNIST

12. aprillil 2018, kell 12

Tallinnas, Keskkonnaagentuuri väikeses saalis (II korrusel)

 

12.05 Arvo Järvet:  Hüdroloog Kustav Arukaevu – hüdrograafia ja äravoolu uurija

 

12.35 Maaja Narusk:  Kustav Arukaevu – töökaaslane Hüdrometis ja Eesti Maaparandusprojektis.

Meenutused Arukaevu ajast

 

Kustav Arukaevu (12.04.1918-4.03.1989)

1936 lõpetas Tooma sookooli maaparanduse alal.

1939 lõpetas Tallinna Tehnikumi  maamõõtmise-kultuurtehnika erialal.

1944–1971 Hüdrometis (hüdromeetrilise vaatlusvõrgu osakond).

1971–1989 RPUI Eesti Maaparandusprojekt, tehnoloogiliste uurimistööde osakond.

 

Hüdrometis (Tallinna hüdroloogiajaamas) töötades tegeles Arukaevu vaatlusvõrgu tehnilise töö korraldamisega.

Eesti Maaparandusprojektis oli Kustav Arukaevu vooluveekogude miinimumäravoolu uurimise korraldaja. Arukaevu sellekohased tööd on ilmunud osaliselt piiratud levikuga väljaannetes, kuid olulised mahukad metoodilised tööd ja uurimistulemuste ülevaated on jäänud käsikirjadena, kokku ligi 500 lk.

Kustav Arukaevu töögrupi poolt tehti Eesti valglate täpsustav määramine ning vooluveekogude nimestiku korrastamine ja täiendamine. Valglate kataloog ilmus rotaprindi trükisena kolmes köites 1980. aastal ning jõgede, ojade ja kraavide nimestik kirjastuse Valgus väljaandena 1986.a See nimestik sai Eesti ametlikuks vooluveekogude nimestikuks, mis kasutusel praeguseni.

Kustav Arukaevu osales mitmekümne jõe ja veemajanduslikult olulise piirkonna veemajanduslike rakendusuuringute läbiviimisel, samuti riikliku veekatastri loomisel.