VILJANDIMAA

Töö– ja tehnoloogiaõpetus

jaan@karst.vil.ee   täiendatud 27.11.2012.a.

 

2011. õppeaasta esimese töökoosoleku pidasime Abja Gümnaasiumi uues vastvalminud õppehoones. Kohale tuli üllatavalt palju õpetajaid. Vane Valksaare juhatusel tegime ringkäigu mööda koolimaja. Igati kaasaegne ehitus.

Töö—ja tehnoloogia õpperuume, oli kaks, lisaks veel õpetajaruum ja materjalide ladustamise vaheruum kokku andsid mõista, et asi edeneb innustab ja julgustab õpetajat töötama. Kahju ikkagi selles, et projekteerimisega ei lahendatud ruumides kaasaegset äratõmbe ventilatsioonisüsteemide väljaehitamist. See on päris tõsine katsumus õpetajale, kes peab päevade ja tundide viisi viibima peentolmuses ruumis. Samuti õpilastele ebatervislik.

Väga võimas ja heas mõttes kadedust tekitav oli arvutipark. Tehnoloogiaõpetusel ikkagi omad arvutid eeldab seda, et siin on võimalik joonestada, programmeerida, otsida materjale projektitööks, tegeleda õppematerjali “Picaxe” käsitlemisega või mida iganes, mida läheb vaja õpilase arengu soodustamiseks selles valdkonnas.

Arutusel olid ka selle õppeaasta edasised arenguplaanid, töö lastega, enesetäiendamine. Suuri vaidlusi tekitas õpilaskohamaksumus. Värskendasime ennast  arvutiga joonestamisealal. Vane rääkis Brüsseli reisimuljeid ja lõpuks oli kõigil võimalus sõita mudelautodega võidusõidurajal.

On hea meel, et osales palju mehi—see on märk sellest, et töö—ja tehnoloogiaõpetus on oluline kooli õppekavas ja õpetajatel tahet jätkub. Pilte veel

 

13.september 2011.a.

19.novembril 2011.a.toimus Elva Gümnaasiumis 4. 5. ja 6. klassi poistele suur võidumeisterdamine “Sepapoisid—2011”. Meisterdajaid poisse oli kümme. Enamus Tartumaalt, üks Tallinnast ja kaks Viljandimaalt.

Materjaliks puit, plast, metall. Poisid pidid meisterdama lendaja.

Õpetajad sisustasid oma aega uue ainekava aruteluga.

Tööd olid huvitavad .. Pilte töödest näed siit…  .

Poisid olid igati rahul. Ehk korraldatakse järgmisel aastal veel selline meisterdamispäev!

 

Aitäh Aivarile!

 2012 . aasta  aineühenduse koosolek toimus Kirivere Koolis. Koos oli meid  kaheksa. Külastasime Võhma küünlavabrikut, kus tutvusime küünla valmistamise tehnoloogiaga. Valasime ka ise endale küünla. Kiriveres tutvustas Andrus renoveeritud õppetöökoda. Võib öelda, et see on esimene , nõuetele vastav klassiruum Viljandimaal. Loodan, et  see ei jää viimaseks vaid annab indu ka teiste piirkondade esindajatele viia oma kooli tööõpetuse ruumid kaasaegsele tasemele. Pildid siin….

Ilusat kooliaasta algust!

 

 

 

Järjekordne  Aivari poolt korraldatud neljandast kuni kuuendate klasside õpilaste meisterdamispäev “Sepapoisid 2012”  toimus 24.novembril Elvas. Enamik Tartumaalt. Viljandimaalt oli poisse neli. Kokku 9 poissi. Teema—sõjamasinad. Enamikul tankid, kahurid kuid oli ka kiviheitemasin, rakett . Tööd olid vahvad. Poistel fantaasiat jätkus. Selles kohtumises kaotajaid polnud, küll aga võitsid need kes osalesid. Järgmine aasta on juubelihõnguline. Selleks jõudu korraldajale. Pildid siin….