Vene keele iseseisvad ülesanded

Iseseisvate ülesannete edukaks lahendamiseks tuleb eelnevalt omandada kursuse materjal, mis asub Moodle keskkonnas.

Ülesanded on jaotatud moodulite kaupa.

Moodul 1 sisladab iseseisvaid ülesandeid teemal Kontaktandmed.

Moodul 2 sisaldab iseseisvaid ülesandeid teemal Ametisuhtlus.

Moodul 3 sisaldab isesisvaid ülesandeid teemal Ametialane vene keel (arvutiga seotud keelendid).

Koostaja:

Lia Valdek

Lektor

Lääne-Viru Rakenduskõrgkool

2013

  

Järgmine »

Creative Commonsi litsents
Autori Lia Valdeku teos pealkirjaga Vene keele iseseisvad ülesanded on kaitstud litsentsiga Creative Commonsi Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Tuletatud teoste keeld 3.0 Jurisdiktsiooniga sidumata litsents.