Andmed ja faktid on pärit raamatutest:


1. S.Cave,MD, FAAFP “What your doctor may not tell you about children’s vaccinations” 2001
Väga põhjalik ülevaade vaktsiinidest, nende reaktsioonidest ja poliitikast seal ümber. Autor on praktiseeriv arst.

2. N.Miller “ Immunization. Theory vs Reality” 1999
Populaarteaduslik, faktid viidetega algallikatele, palju konkreetseid haigusjuhtumeid.

3. N.Miller “Vaccines: are they really safe and effective?” 2001
Lühike sissejuhatus vaktsiinindusse. Kirjeldab konkreetselt haigusi.

4. T.O’Shea “The Sanctity of Human Blood. Vaccination is not Immunization”2000
Hea sissejuhatus teemasse. Lihtsas keeles. Palju fakte ja viiteid. Autor kiropraktik ja psühholoog, kel ilmunud palju artikleid. Autoril on ka website www.thedoctorwithin.com, kust saab lugeda tema artkleid toitumisest, keskkonnamürkidest, ravimtaimedest, meditsiinist, jne.

5. V.Schreibner “Vaccination. 100 years of Orthodox Research shows that Vaccines Represent a Medical Assault on the Immune System.” 1993
Teaduslikult kaalukaim raamat vaktsineerimise vastu. Suhteliselt raskes meditsiinilises keeles.

6. H.Coulter, B.Loe Fisher “A Shot in the Dark” 1985
Väga palju fakte. Kõik, mis puudutab DLT vaktsiini pluss konkreetsed haiguslood.

7. R. Mendelsohn, MD “ How to raise a Healthy Child…in spite of your doctor” 1984
Autor aastakümneid praktiseerinud lastearst, üks Ameerika tuntumaid. Väga kriitiline ametliku pediaatria vastu. Propageerib holistilist lähenemist lastekasvatusele ja laste haigustele.

8. R.Neustaedter, OMD “ The Vaccine Guide. Making an informed choice”1996
Väga asjalik ja praktiline raamat vaktsiinidest, reaktsioonidest ja alternatiividest. Autor arst.

9. W.James “Immunization. The Reality behind the Myth” 1995
Pikk ja hästi põhjalik ülevaade.

10. H. Coulter “ Vaccination, Social Violence and Criminality” 1990
Väga huvitav uurimus, mis seob vaktsineerimise otseselt laste käitumishäirete, psühholoogiliste probleemide ja noorte seas leviva vägivaldsusega. Omamoodi järg raamatule ‘A shot in the Dark’, näidates, mis vaktsiinitüsistusega lastest edaspidi sai.

Kõiki neid raamatuid saab www.amazon.co.uk võI www.amazon.com kaudu ka Eestisse tellida.

11. “Vaktsineerija käsiraamat” 1994, toimet. H. Nohynek, E. Pekkanen, J. Eskola.
Tõlge 1993 aastal ilmunud soome samanimelisest raamatust. Mõeldud abimatrejaliks Eesti meditsiinitöötajatele. Sisekaanel ära toodud eesti riiklik vaktsineerimis-programm.