Individuaalne, paari- ja perekonnapsühhoteraapia
 

Mis puhul peaks otsima abi psühhoterapeudilt?
Mida psühhoterapeut teeb?
Kui tihti kohtumised toimuvad?
Kui pikk on üks vestlus?
Kui pikalt kogu teraapia keskmiselt kestab?
Aga mis siis, kui mu abikaasa või teised perekonnaliikmed ei taha vestlustest osa võtta?
Kas on vaja mingit suunamiskirja? 
Aga mis siis, kui mu psühhoterapeut mulle ei meeldi?
Kuidas ma saan vestluse aega kokku leppida?
Kuidas toimida, kui ma ei saa kokkulepitud kohtumisele tulla? 
Aga kui ma otsustan teraapia lõpetada enne järgmisele kokkulepitud kohtumisele tulemist?
Ja kui palju see maksab?
Meie psühhoterapeudud  

 

Mis puhul peaks otsima abi psühhoterapeudilt?

Kõikidel inimestel, abielupaaridel ja perekondadel tuleb elus ette raskeid perioode. Ometi on ka selliseid raskusi, mille puhul vajatakse kvalifitseeritud abistaja teeneid. Allpoolloetletud raskuste puhul on kogemuste ja teadmistega abistaja poole pöördumine eriti soovitatav:

  • pidev rahulolematusetunne
  • laste käitumisraskused ja/või toimetulek koolis (õpiedukus, suhted kaaslastega, õpetajatega, vastumeelsus kooli suhtes jne.)
  • arusaamatu väsimus ja tüdimus
  • unehäired
  • seksuaalprobleemid
  • suhtlemisraskused abikaasa, teiste perekonnaliikmetega, sõpradega või kaastöölistega
  • üksindustunne, tujukus, depressioon, kurbus, ebaõnnestumistunded, pingetunne, ärevustunne
  • eesmärkide seadmise ja nende saavutamise raskused
  • pinge perekonnas, mis tuleneb mõne perekonnaliikme kroonilisest haigusest
  • haigused, mille puhul on oluline osa stressil
  • tugevad kaalukõikumised, probleemid söömisega (anoreksia või buliimia)
  • raskused viha, vaenulikkuse või agressiivsusega toimetulemisel
  • tööalased raskused (sagedased töökohavahetused, raskused kaastöölistega, toimetulematus)

Need ei ole ainsad asjad, mille puhul võiks pöörduda psühhoterapeudi poole. See võib olla ka mõni teine raskus või ebameeldivus Teie või Teie perekonna elus või ka suhetes abikaasaga, mis segab Teie elu ja millega te ise toime ei saa. 

tagasi

 
Mida psühhoterapeut teeb?

Psühhoterapeut aitab Teil üle saada Teie probleemidest. Teda on selleks õpetatud ja tal on selleks piisavalt teadmisi ja kogemusi, et mõista Teie probleemide olemust ja kavandada psühholoogilist abi nende leevendamiseks. Kasutatavate tööviiside valik on piisavalt lai, et aidata Teid toime tulla erisuguste raskustega. Põhiliseks meetodiks on vestlus, mille abil püütakse aru saada Teie probleemidest ja leida lahendusi Teid vaevavatele raskustele. Psühhoterapeut võib kasutada ka muid meetodeid, mis sobivad konkreetselt Teie probleemiga. Vajaduse korral tehakse psühholoogiliste testide abil mitmesuguseid uuringuid. 
NB! Terapeutilistel kohtumistel ei süüdistata kedagi, ei sunnita kedagi tegema midagi sellist, mida nad ei soovi. Terapeut suhtub austusega ja lugupidamisega igasse vestlusest osavõtvasse inimesse. Igal kohtumisest osavõtjal on õigus vaikida ja mitte rääkida asjadest, mis talle ei meeldi või mis talle haiget teevad. Teil on iga hetk õigus katkestada oma osavõtt konkreetsest kohtumisest või ka kõikidest järgnevatest kohtumistest.
 

tagasi

 
Kui tihti kohtumised toimuvad?

Tavaliselt toimub üks vestlus nädalas. Kuid see ei ole alati nii. Sõltuvalt Teie probleemi eripärast ja asjaoludest võivad vestlused toimuda kas sagedamini või ka märksa harvemini, näiteks paar-kolm korda nädalas või hoopis kord kahe nädala tagant või ka kord kuus. Vestluste sagedus lepitakse kokku psühhoterapeudi ja Teie vahel arvestades Teie soove ja Teie olukorra iseärasusi.

tagasi

 
Kui pikk on üks vestlus?

Üldiselt kestavad vestlused 45-55 minutit.

tagasi

 
Kui pikalt kogu teraapia keskmiselt kestab?

Teraapia kestus individuaalse, paari- ja perekonnapsühhoteraapia puhul on erinev. Üldiselt sõltub teraapia kestus probleemide raskusest, olukorra tõsidusest ja Teie valmisolekust terapeudiga koostööd teha. Pärast esimest kohtumist lepitakse Teie ja terapeudi vahel kokku esialgne kohtumiste arv, millega Te nõus olete ja kui olukord laheneb varem, lõpetatakse kohtumised vastastikkusel kokkuleppel. Kui Teie probleem osutub aga keerukamaks, pikendatakse teraapia kestust Teiega kokkuleppel veel teatud arvu kohtumiste võrra.

tagasi

 
Aga mis siis, kui mu abikaasa või teised perekonnaliikmed ei taha vestlustest osa võtta?

Paari- ja perekonnapsühhoteraapia puhul oleks loomulikult soovitav, et kõik inimesed, kes on seotud käsitletava probleemiga, võtaksid kohtumistest osa. Kuid nad ei pruugi alati kohtumistest osa võtta, kui nad seda tõepoolest ei soovi. Enamasti, nagu näitavad meie kogemused, hakkavad ka teised perekonnaliikmed huvituma sellest, mis vestlustel toimub ja nad lülituvad meelsasti vestlustesse.

tagasi

 
Kas on vaja mingit suunamiskirja?

Ei, suunamiskirja kelleltki Teil tarvis ei ole.

tagasi

 
Aga mis siis, kui mu psühhoterapeut mulle ei meeldi?

Seda võib ette tulla. Proovige esimese vestluse jooksul otsustada, kas see konkreetne terapeut, kellega Te vestlete, sobib Teile või mitte. Kui Teie vahel head klappi ei kujune, siis öelge seda otse. Kogu teraapia edu sõltub paljuski sellest, kas Te omavahel sobite või mitte. Kui Teil just selle terapeudiga sobivust ei ole, ehk siis saab ta suunata Teid kellegi teise juurde, kellega Teil kujuneb parem kontakt.

tagasi

 
Kuidas ma saan vestluse aega kokku leppida?

Palun helistage allpool (või esileheküljel) antud telefoninumbrilitel või saatke e-mail (viimasel juhul kirjutage ka telefoninumbrid, millel Teid võib kätte saada ja millal on Teile sobivaim aeg Teile helistamiseks) ja leppige kokku esimese kohtumise aeg. Telefoni teel kokkuleppimiseks on soodsaim aeg tööpäeviti alltoodud telefonidel. Palume varuda kannatust, sest kui me tegeleme mõne kliendiga, ei saa me Teie kõnele vastata.. E-maile loeme tavaliselt õhtuti ja vastame Teie kirjale kohe, pakkudes Teile mõned ajad esimeseks vestluseks. Kui Te ei ole e-mailile vastanud või meile helistanud päeva jooksul, oleme sunnitud Teie aja tühistama ja selle teisele abivajajale ära andma. 

tagasi

 
Kuidas toimida, kui ma ei saa kokkulepitud kohtumisele tulla?

Kui Te teate ette, et Te ei saa kokkulepitud vestlusele tulla, helistage palun vähemasti päev varem oma terapeudile ja leppige kokku uus aeg. Kui juhtub aga, et Teil tuleb ette midagi vahetult kohtumisele eelnenud ajal või tulekul, siis helistage ikkagi oma terapeudile esimesel Teile sobival ajal ja öelge talle, et Teil tuli midagi ette. Ka Teie terapeut on Teie pärast mures ja ootab Teilt teateid juhul kui Te millegi tõttu kohtumisele ei saanud tulla. Pealegi on siis Teil võimalus leppida kokku uus aeg järgmiseks kohtumiseks.

tagasi

 
Aga kui ma otsustan teraapia lõpetada enne järgmisele kokkulepitud kohtumisele tulemist?

Kindlasti teatage oma otsusest terapeudile. Arutage seda omavahel ja andke teada, mis põhjusel Te olete otsustanud teraapia lõpetada. Teie terapeut mõistab Teid ja aktsepteerib Teie otsust.

tagasi

 
Ja kui palju see maksab?

Töötame kohtumishinna alusel, täpsemat informatsiooni saate alltoodud kontaktandmetel. Samas oleme valmis oma hindu alandama lähtuvalt Teie sissetuleku tasemest. Kui teraapia kujuneb väga pika-ajaliseks, siis on võimalus leida mõlemaid pooli rahuldav kokkulepe tasu suhtes.

tagasi

 
Meie psühhoterapeudid

Meil töötavad psühholoogid on saanud ettevalmistuse süsteemses psühhoteraapias, mis sobib nii indivviduaalsete probleemide kui ka abielu ja perekonnapsobleemidega tegelemiseks. Katrin Küünarpuu on saanud ettevalmistuse ka psühhodünaamilises psühhoteraapias. Mõlemal psühholoogil on kliinilise psühholoogi ja kliinilise psühholoogi-psühhoterapeudi kutsetunnistus.

Katrin Küünarpuu kliiniline psühholoog 7
  kliiniline psühholoog-psühhoterapeut 7
registreerimine vastuvõtule tel. 56 642 592
   
Harri Küünarpuu kliiniline psühholoog 7
  kliiniline psühholoog-psühhoterapeut 7
registreerimine vastuvõtule tel 56 496 884

 

Perekonnastuudio ABX OÜ

Kirjutage meile: abx@hot.ee