Liikmeskond - Pärnu Spordiliit

Go to content

Main menu:

Liikmeskond

Põhikiri

11.1. Liidu liikmeks võivad olla juriidilised isikud kes maksavad liikmemaksu – Pärnu linnas tegutsevad spordiasutused ja organisatsioonid. Liidul peab olema vähemalt kümme liiget.

11.2. Liiduga võivad koostööd teha koostööpartnerid, kellel on Liidus liikmetega võrdsed õigused ja kohustused.

12. Liikmed osalevad Liidu töös füüsilistest isikutest esindajate kaudu.

13. Juhatus korraldab liikmete arvestuse.

14. Kui Liidu liikmete arv langeb alla kümne, paeb juhatus kolme kuu jooksul esitamise Liidu lõpetamise avalduse. Kui juhatus nimetatud aja jooksul avaldust ei esita, algatab registripidaja Liidu sundlõpetamise.

15. Liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus.

16. Kui juhatus keeldub taotlejat liikmeks vastu võtmast, võib taotleja nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmise otsustab üldkoosolek.

17. Liikmelisust Liidus ei saa üle anda. Juriidilisest isikust liikme lõppemise korral selle isiku liikmelisus Liidus lõpeb.

18. Liikmelisus säilib juriidilisest isikust liikme seaduses sätestatud viisil ümberkujundamisel. Liikme ühinemise või jaotumise korral selle liikmeõigused lõpevad.

19. Liikmest teise juriidilise isiku eraldumise korral säilib jaguneva juriidilise isiku liikmelisus.

20. Liidu liikmel on õigus avalduse alusel Liidust välja astuda.

21. Kui Liidu liige ei täida põhikirjasätteid või kahjustab Liitu olulisel määral, võib juhatus peatada selle liikme liikmelisuse ning esitada üldkoosolekule ettepaneku liikme välja arvamiseks Liidust.

22. Kui liikmelisus lõpeb majandusaasta kestel, peab kehtestatud liikmemaksu tasuma kogu majandusaasta ( 1, jaanuar 31. detsember) eest.

23. Juriidilisel isikul, mille liikmelisus Liidus on lõppenud, ei ole õigusi Liidu varale
.

 
Back to content | Back to main menu