häälikud
algustäht
kokku või lahku
alus ja öeldis
kirjavahemärgid