häälikud
algustäht
kokku või lahku
alus ja öeldis
kirjavahemärgid

Häälikud

Eesti keele häälikud jagunevad:
- täishäälikud (A, E, I, O, U, Õ, Ä, Ö, Ü)
- kaashäälikud
- sulghäälikud (K, P, T, G, B, D)
- suluta kaashäälikud (H, J, L, M, N, R, V, S, C, F, Š, Z, Ž, X, Y)

Helilisuse järgi jagatakse häälikud:
- helilised häälikud (A, E, I, O, U, Õ, Ä, Ö, Ü, L, M, N, R, V, J)
- helitud häälikud (K, P, T, G, B, D, F, H, S, Š, Z, Ž)