TTMKK

Maleaabits

 • Tõnu Truusi loeng

  maletreenerite koolitusel.

  Kilingi-Nõmme,

  23.-24.august 2007.a.

 • Sissejuhatus
 • Algõpetuse ainekava
 • Malendid-luuletused
 • Partii analüüs
 • Ettur
 • Malelaud
 • Malenotatsioon
 • Etturimäng
 • Kuningas
 • Etturimäng
 • Vanker
 • Oda
 • Küsimused?

  Ainekava