websitetemplate.org - australiana
Tere Tulemast > �hendkool Astesse

�hendkool Astesse

 
Kaarma volikogu otsustas �hendkooli viia Astesse
Autor: Ahto Jakson
Neljap�ev, 22. september 2011.
Kaarma vallavolikogu otsustas eilsel istungil h��lteenamusega, et Kaarma ja Aste p�hikool �hendatakse ning �ppet�� viiakse j�rgmise aasta s�gisest Astesse.
Kuigi algselt plaanis volikogu esimees Urmas Lehtsalu h��letusele panna kaks eeln�u – Kaarma vallavalitsuse ning volikogu haridus- ja kultuurikomisjoni oma, otsustas istungil viibinud vallavalitsuse koosseis vallavanem Margus M�gi ettepanekul oma eeln�u tagasi v�tta. Seega j�udis h��letusele vaid �ks eeln�u, mille j�rgi Aste ja Kaarma p�hikool liidetakse �heks kooliks asukohaga Aste alevik. Kaarma kooli Eikla lasteaia r�hm �hendatakse Aste lasteaiaga, kusjuures r�hm j��b Eikla k�lla. Eeln�u poolt h��letas 14-st kohal olnud volinikust 10, vastu oli kaks volikogu liiget, �ks volikogu liige j�i erapooletuks. Aste p�hikooli direktor Ulvi Valge taandas end h��letamisest.
Kaarma vallavalitsuse ning volikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esitatud eeln�ud erinesid selle poolest, et vallavalitsuse omas oli pakutud �hendatud kooli nimeks Kaarma p�hikool. Volikogu komisjon v�ttis eeln�ust tulevase �hendkooli nime v�lja. Komisjon lisas eeln�usse punkti, mille kohaselt lasteaiar�hm j�etakse Eiklasse alles.
P��rdumine ei aidanud
Eile vastu v�etud ja seitsme p�eva jooksul j�ustuva otsuse j�rgi tuleb Kaarma vallavalitsusel �hendamisprotsesside l�biviimiseks moodustada toimkond, mille �lesandeks on hiljemalt j�rgmise aasta 1. veebruariks v�lja t��tada �mberkorralduste ajakava ja tegevus. 1. m�rtsiks tuleb teavitada haridus- ja teadusministeeriumi, koole, omavalitsusi ja lapsevanemaid koolide �hendamisest. Samaks kuup�evaks peab vald esitama taotluse uue p�hikooli koolitusloa saamiseks alates tuleva aasta 1. septembrist.
Volikogu istungil viibinud Kaarma p�hikooli direktorile Riina Piterskihhile tuli �llatusena, et volikogu juba esimesel korral koolide �hendamise otsuse sellisel kujul vastu v�ttis. “N�en esimest korda sellist volikogu, kellele lastevanemate p��rdumine ei loe mitte midagi. Nagu ei arvestatakski �he osaga Kaarma valla elanikest. Miks peab kiirustama ja lastele kooli vahetamisega �okki tekitama?” oli koolijuht pettunud. Kaarma kooli hoolekogu ning 33 lapsevanemat tegid volikogule p��rdumise, mis eilsel istungil ka ette loeti ja milles paluti Kaarma kooli allesj�tmist. “Loodan, et hoolekogu p��ab volikogu otsuse vaidlustada,” s�nas Piterskihh.
Kaarma on rahaliselt odavam
Kaarma vallavanem Margus M�gi t�des, et �hinenud kooli viimine Kaarmale oleks t�esti rahaliselt odavam variant, nagu r��kis volikogu istungil Kaarma p�hikooli direktor Riina Piterskihh, kuna Kaarma kool on renoveeritud. “Me ei saanud kogu asja �les ehitada finantsilistele p�hjustele. Rehkendada, kus on odavam, oleksime saanud isegi. Palusime endale appi spetsialiste, kes teeksid s�gavama anal��si ja uuriksid, kus on n�udlus kooliteenuse j�rele, kuidas on �hinemisega tagatud regionaalne tasakaalustatus ja milline on kogukonna toetus sellele,” selgitas M�gi. Vallavanema s�nul selgitati k�ikidel kohtumistel ja aruteludel p�hjused lahti ning alati j��nud peale arvamus, et �hinenud kool peaks olema Astes
Riina Piterskihhil tekkis k�simus, kust tuleb raha Aste kooli kordategemiseks. “Rehkendused n�itavad, et kahe kooli �hendamisel vabaneb j�rgneva viie aasta jooksul keskmiselt 3,5 miljonit Eesti krooni. Ei ole kerge suurt investeeringut teha,” �tles vallavanem Margus M�gi.
Aste p�hikooli direktor Ulvi Valge v�itis oma s�nav�tus, et kellelgi ei tohiks olla midagi selle vastu, kui ka Aste kool korda saab. “Koolimaja renoveerimine peaks olema valla auasi,” lausus Valge.
Allikas: „Meie Maa“, 22.september 2011
Artikli link: �ppet�� Astesse
kadakast tooted
Saaremaa Inva�hing