Üksnurme Aiandusühistu
Tutvustus

Üksnurme Aiandusühistu asub Harjumaal Saku vallas Üksnurme külas.
Ühistusse kuulub 32 krunti. Vaata kaardilt

AÜ Üksnurme liikmete üldkoosolek 26. märtsil 2017 

Üldkoosolek toimub 26.märtsil 2017 kl.10.00-11.00 kaevuplatsil.
Täpsem info on saadetud ühistuliikmete e-mailidele ja pandud üles ühistu teadetetahvlile.AÜ Üksnurme juhatuse nimel
Indrek Kaus

AÜ Üksnurme liikmete üldkoosolek 03. juulil 

Üldkoosolek toimub 03.juulil 2016 kl.10.00-12.00 kaevuplatsil.
Täpsem info on saadetud ühistuliikmete e-mailidele ja pandud üles ühistu teadetetahvlile.AÜ Üksnurme juhatuse nimel
Indrek Kaus


Üksnurme Aiandusühistu 2015 liikmemaks (17.august 2015)

Lugupeetud AÜ Üksnurme liikmed,
 
Vastavalt ühistu liikmete üldkoosoleku otsusele (07.06.2015),
kogume ühistu majanduskulude katmiseks liikmetelt 2015. aasta
eest liikmemaksu:
 
Liikmemaksude eest kaetakse kulutused teede korrashoiuks ja
veetrassi hoolduseks.
 
Liikmemaks tasuda ühistu pangakontole:
 
* Maksekorralduse andmed:
Saaja nimi: AÜ ÜKSNURME
Saaja konto: EE302200001120214047
Summa: 15,00 eurot
Selgitus: aadress, mille eest liikmemaksu tasutakse,
Näiteks: „2015. aasta liikmemaks, Tuisu tee 19“
 
* liikmemaksu tasumise tähtaeg on 18.september 2015
 
Palume tähtajast kinni pidada!
 
Juhul kui pangakontole ei ole võimalik maksta, siis sularaha
makseid võtan vastu:
esmaspäeval 31. augustil kell 19:00 - 20:00 Tuisu tee 19.
 
Enriko Käsper
AÜ Üksnurme juhatuse liige
5154190

AÜ Üksnurme liikmete üldkoosolek 07. juunil 

Üldkoosolek toimub 07.juunil 2015 kl.10.00-12.00 kaevuplatsil.
Täpsem info on saadetud ühistuliikmete e-mailidele ja pandud üles ühistu teadetetahvlile.AÜ Üksnurme juhatuse nimel
Indrek Kaus

Üksnurme Aiandusühistu koristustalgud (22.aprill 2015)


Lugupeetud aiandusühistu liikmed

Kutsume Teid osalema talgupäeval, mille käigus:

* korjame kokku prügi Hange ja Tuisu teedelt
* täidame augud ühistu sisestes teedes
* parandame veetrassi

Koguneme laupäeval 02. mail kl.9.45 kaevuplatsil.
Kaasa võtta: töökindad, aiakärud, labidad, rehad, prügikotid.

Tervitab,
Indrek Kaus
AÜ Üksnurme juhatuse liige

registreeri

Üksnurme Aiandusühistu 2014 liikmemaks (01.juuli 2014)


Lugupeetud AÜ Üksnurme liikmed,

Vastavalt ühistu liikmete üldkoosoleku otsusele (22.06.2014),
kogume ühistu majanduskulude katmiseks liikmetelt 2014. aasta
eest liikmemaksu:

Liikmemaksude eest kaetakse kulutused teede korrashoiuks ja
veetrassi hoolduseks.

Liikmemaks tasuda ühistu pangakontole:

* Maksekorralduse andmed:
Saaja nimi: AÜ ÜKSNURME
Saaja konto: EE302200001120214047 
Summa: 15,00 eurot
Selgitus: aadress, mille eest liikmemaksu tasutakse,
Näiteks: „2014. aasta liikmemaks, Tuisu tee 19“

* liikmemaksu tasumise tähtaeg on 1.august 2014

Palume tähtajast kinni pidada!

Juhul kui pangakontole ei ole võimalik maksta, siis sularaha
makseid võtan vastu:
kolmapäeval 9. juulil kell 19:00 - 20:00 Tuisu tee 19.

Enriko Käsper
AÜ Üksnurme juhatuse liige
5154190

AÜ Üksnurme liikmete üldkoosolek 22. juunil 

Üldkoosolek toimub 22.juunil 2014 kl.10.00-12.00 kaevuplatsil.
Täpsem info on saadetud ühistuliikmete e-mailidele ja pandud üles ühistu teadetetahvlile.


AÜ Üksnurme juhatuse nimel
Indrek Kaus

Elektritasu maksmine (07. oktoober 2013)

Tere AÜ Üksnurme liikmed,

Palume tasuda  2013. aasta  3. kvartalis tarbitud elektri eest.

Elektritasu suuruse arvutamisel tuleb kasutada vana arvesti lõppnäitu, mis sai fikseeritud 25. või 26. septembril elektrivõrkude üleandmisel. Palun mitte tasuda uute arvestinäitude alusel. Lõppnäidu saab teada minu käest, juhul kui see on kaduma läinud. Liikmetele, kellel on tekkinud ettemaks või võlg, saadan selle nädala jooksul täpse maksmisele kuuluva summa e-mailie.


* 1 kWh hind on 0.108 €
* Maksekorralduse andmed:

            Saaja nimi: AÜ ÜKSNURME
            Saaja konto: 221033491216
            Summa: tasu vastava perioodi eest = (arvesti lõppnäit - perioodi alguse näit) * 1kwh hind
            Selgitus: aadress, arvesti eelmine näit - arvesti lõppnäit

 * Elektritasu maksmise tähtaeg on 16. oktoober 2013. Palume tähtajast kinni pidada!

 Juhul kui pangakontole ei ole võimalik maksta, siis sularaha makseid võtan vastu kolmapäeval 16. oktoobril kell 19:00 - 20:00 Tuisu tee 19.

Tervitades
Enriko Käsper
AÜ Üksnurme juhatuse liige
5154190

Elektriarvestite väljavahetamine (18. september 2013)

Lugupeetud aiandusühistu liikmed,

Seoses elektrivõrgu ja alajaama üleandmisega OÜ Elektrilevile toimub Üksnurme Aiandusühistus
25.-26. septembril 2013 elektriarvestite väljavahetamine. Tööde teostaja AS Empower, (töödejuhataja: Konstantin Pavlov tel. 507 0432).

Kolmapäeval 25. septembril kl. 9-16 toimub arvestite vahetamine majades: Tuisu tee 4, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23;
Hange tee 2 kuni Hange tee 10

Neljapäeval 26. septembril 9-16 toimub arvestite vahetamine majades: Hange tee 12 kuni Hange tee 40

Palun tagada märgitud ajal juurdepääs elektriarvestile ning fikseerida vana arvesti viimane näit.
Kui endal ei ole võimalik kohal olla siis paluda näiteks naabri abi.
Ühe arvesti vahetamisele kulub ligikaudu 40-60 minutit.

Lugupidamisega,
Tarmo Telliskivi
Tel. 5069860

AÜ Üksnurme liikmete üldkoosolek 09. juunil 

Üldkoosolek toimub 09.juunil 2013 kl.10.00-12.00 kaevuplatsil.
Täpsem info on saadetud ühistuliikmete e-mailidele ja pandud üles ühistu teadetetahvlile.


AÜ Üksnurme juhatuse nimel
Indrek Kaus

Õnnestunud talgupäev (13.mai 2013)

Suur-suur aitäh ja kiitus kõigile suurtele ja väikestele talgulistele. Tänu  teile said teed siledamaks, teeäärsed puhtaks ja uhke piirikivi samuti paika.

Pilte toimunust näeb siit: Vaata pildigaleriid

AÜ Üksnurme juhatuse nimel
Indrek Kaus

Elektritasu maksmine (08. aprill 2013)

Tere AÜ Üksnurme liikmed,Palume tasuda  2013. aasta  1. kvartalis tarbitud elektri eest:

* Arvestusperioodiks on 3 kuud (jaanuar - märts 2013).

* 1 kWh hind on 0.095 €

* Maksekorralduse andmed:

            Saaja nimi: AÜ ÜKSNURME
            Saaja konto: 221033491216
            Summa: tasu vastava perioodi eest = (arvesti hetkenäit - perioodi alguse näit) * 1kwh hind
            Selgitus: aadress, arvesti eelmine näit - arvesti hetkenäit

 * Elektritasu maksmise tähtaeg on 18. aprill 2013. Palume tähtajast kinni pidada!

Juhul kui pangakontole ei ole võimalik maksta, siis sularaha makseid võtan vastu neljapäeval 18. aprillil kell 19:00 - 20:00 Tuisu tee 19.


Head kevadet soovides,
Enriko Käsper
AÜ Üksnurme juhatuse liige
5154190

Elektritasu maksmine (05. jaanuar 2013)

Tere AÜ Üksnurme liikmed,

Head uut aastat!

Palume tasuda  2012. aasta  4. kvartalis tarbitud elektri eest:
* Arvestusperioodiks on 3 kuud (oktoober - detsember 2012). Perioodi lõppnäit fikseerida jaanuari alguses, nii ruttu kui võimalik.

* 1 kWh hind on 0.081 €   (1.27 krooni)

* Maksekorralduse andmed:
            Saaja nimi: AÜ ÜKSNURME
            Saaja konto: 221033491216
            Summa: tasu vastava perioodi eest = (arvesti hetkenäit - perioodi alguse näit) * 1kwh hind
            Selgitus: aadress, arvesti eelmine näit - arvesti hetkenäit
 
* Elektritasu maksmise tähtaeg on 17. jaanuar 2013. Palume tähtajast kinni pidada!
 
Juhul kui pangakontole ei ole võimalik maksta, siis sularaha makseid võtan vastu neljapäeval 17. jaanuaril kell 19:00 - 20:00 Tuisu tee 19.

Enriko Käsper
AÜ Üksnurme juhatuse liige
5154190


Info elektrienergia vabaturu lepingu kohta (05. jaanuar 2013)

 

Alates 1. jaanuarist toimub elektrienergia ostmine uue vabaturu lepingu alusel. AÜ Üksnurme otsustas koos teiste ühistute esindajatega sõlmida elektri ostulepingu Eesti Energiaga. Elektripaketiks valisime kombineeritud paketi, kus hind on osaliselt fikseeritud ja osaliselt baseerub börsihinnal. Meie arvestuste järgi tuleb selline arveldus kokkuvõttes soodsam, kui fikseeritud hinnaga elektri ostmine.
 
Praeguste prognooside järgi peaks aasta keskmine kW/h hind (koos võrgutasudega) jääma 11 - 12 eurosendi juurde. Kuna elektrihind sõltub osaliselt börsihinnast, siis on see erinevate kuude lõikes ka erinev. Ühistu ja liikmete vahelistes arveldustes kasutame endiselt kolme kuu keskmist kW/h hinda, mis on arvutatud EE poolt saadetud arvete ja AÜ Üksnurme liikmete kogutarbimise alusel.
 
Kuna alajaama võrguteenuse hind ja ka börsihind on öösiti soodsam, siis saab iga tarbija vähendada arvelduse aluseks olevat keskmist elektrienergia hinda, tarbides rohkem öösel ja nädalavahetustel ning vähendades tarbimist argipäevadel kell 7 - 23.

Enriko Käsper
AÜ Üksnurme juhatuse liige
51541902012. aasta uudised ja teated
2011. aasta uudised ja teated
2010. aasta uudised ja teated
2009. aasta uudised ja teated