ERINEVAD MATEMAATILISED VIITED

MATEMAATILISED MÄNGUD

Antud osas on kogutud viited erinevatelelehekülgedele, kust saab leida mänge ja aplette. Mängekasutatakse matemaatika tundi läbiviimisel arvutiklassis, lisa- või kodutööna. Enamik lehekülgedest on inglisekeeles, osa saksa või muu keeles. Mängude vaatamiseks on tarvis "Shockwave Player" või .
5. klass
6. klass
7. klass

Teised huvitavad teemad
Teised matemaatilised mängud


ÕPPEAPPLETID ja INTERAKTIIVSED HARJUTUSED

Matemaatilisi applete saab kasutada vastava teema seletamisel.
 
5. klass
6. klass
7. klass
8.- 9. klass
Gümnaasium

GeoGebra töölehed

MATERJALID EESTI KEELES

Antud osal on kogutud ülesanded ja töölehed.Enamik nendest on tõlgitud erinevatest keeltest. Töölehed on Word formaadis sellepärast, et neid saaks vajaduse korral muuta. Enne kasutamist tuleb neid kindlasti kritilise pilguga üle vaadata.
Eesti õpetajate materjalid
Kavad
Esitlused
Testid
Võistlused

MATEMAATIKA SEOS TEISTE ÕPPEAINETEGA

HARJUTUSTE KOGU: Praktilised tööd, töölehed ja rühmatööd.
Autor on Natalia Sidorova (PALDISKI GÜMNAASIUM)

VÕÕRKEELSED MATERJALID

Antud osas on kogutud viited erinevatelelehekülgedele, kust saab leida töölehti jaülesandeid. Leheküljed on peamiselt inglise keeles, osa agamuus keeles. Enamik materjalidest on pdf formadis. Nende vaatamiseks ontarvis Adobe Readere.
Blangid
Testid
Ülesanded
   

MATEMAATIKA PROGRAMMID

Sellele leheküljele on kogutud lingid, mis viivad erinevatele nii matemaatika kui ka teistele kasulikkele programmidele
   

Teised kogud

Blogi Google sites: lingid tunniks
Haridustehnoloogilised juhendid ja lingid Testid
Õpilaste poolt koostatud ülesanded 12. klassi kordamine eksamiks

MINA

Maria Savina

CV Rakvere Riigigümnaasiumi matemaatika õpetaja