Tekstitöötlus (MSWord)

Teksti töötlemisel vaatame tööd programmiga MSWord, aga tekstitöötluse põhimõtted on samad ka vabavaralisel OpenOffice Writer'il

Kõigepealt tasuks terve tekst teksti sisestamise reegleid järgides arvutisse sisestada ning alles seejärel teda vormindama ning töötlema asuda!