KIRJAD ÕPETAJATELE...

Õppematerjal on loodud gümnaasiumi õpilastele
Teemad: „Haridus ja töö“, „Inimene ja ühiskond“
Eesmärk: Õpilase algatusvõime, mõtteaktiivsuse ning läbivate teemade omandamise toetamine
ÜKSIKASJALIK ÜLEVAADE...