Mitmuse osastav

EESTI KEELE GRAMMATIKA

Аннотация

Представленный учебный материал будет полезен всем изучающим эстонский язык. Здесь рассматриваются правила образования множественного числа падежа OSASTAV.
Учебный материал содержит:
- объясняющий материал по теме "Образование множественного числа падежа OSASTAV"
- анимированные правила
- разнообразные упражнения упражния для самостоятельного контроля знаний

Käesolev õppevahend on koostatud neile, kes õpivad eesti keelt, kelle jaoks eesti keel ei ole aga emakeel. See on mõeldud eesti keele mitmuse osastava käände õigete vormide moodustamise õppimiseks ja kasutamise harjutamiseks. Kodulehekülg koosneb selgitavast materjalist ning 15 erinevat tüüpi enesekontrolliharjutusest. Harjutuste tegemise ajal on võimalik ka seletavat materjali paralleelselt kasutada.

Read more Comments