AVALEHT

Õpijuhis

  • Käesolev õppematerjal on koostatud neile, kes õpivad eesti keelt, kelle jaoks eesti keel ei ole aga emakeel. Harjutusvara on mõeldud eesti keelt kesktasemel õppijaile (B1). Harjutused sobivad kordamiseks ka tasemele B2.
  • Õppematerjal on mõeldud eesti keele mitmuse osastava käände õigete vormide moodustamise õppimiseks ja kasutamise harjutamiseks.
  • Kodulehekülg koosneb selgitavast materjalist ning 15 erinevat tüüpi enesekontrolliharjutusest. Soovitame harjutuste järjekorrast kinni pidada, sest need on reastatud põhimõttel kergemalt raskemale.
  • Harjutusvara on mõeldud iseseisvaks tööks lisana auditoorsele tööle. Õppematerjal ei asenda tunnitööd, vaid on mõeldud koduseks grammatikavormide harjutamiseks. Iseseisva töö maht on 4–6 tundi.
REEGLID. Mitmuse osastava käände moodustamine


Mitmuse osastava käände (alati tugevas astmes) lõpus võib olla:
ainult -sid
- mõned 1-silbilised sõnad:
nõu (nõu (mille?) – nõud (mida?) – nõusid

- mõned 2-silbilised astmevahelduseta sõnad, milles ei ole pikki ega ülipikki häälikuid:
ema (ema – ema) – emasid

- astmevahelduslikud sõnad, mille ainsuse nominatiivis on 2. silpi, aga genetiivis 1. silp:
nägu (näo – nägu) – nägusid

- 2-silbilised astmevahelduseta sõnad, milles ei ole ülipikki häälikuid:
roosa (roosa – roosat) – roosasid

-id
- 1-silbilised astmevahelduseta sõnad, mille lõpus on pikk vokaal:
maa (maa – maad) – maid
! pea – päid
! hea - häid

- 3-silbilised astmevahelduseta sõnad:
raamat (raamatu – raamatut) – raamatuid

- 4-silbilised astmevahelduseta sõnad:
huvitav (huvitava – huvitavat) – huvitavaid

- 2-silbilised astmevahelduseta sõnad, milles on ülipikki häälikuid:
valge (valge – valget) – valgeid

- astmevahelduslikud sõnad, mille genetiiv on tugevas astmes:
hammas (hamba – hammast) – hambaid

vokaallõpuline
- mõned 2-silbilised astmevahelduseta sõnad, milles ei ole pikki ega ülipikki häälikuid (võimalik ka -sid):
pesa (pesa – pesa) - pesi=pesasid
- astmevahelduslikud sõnad, mille nominatiivis on 1 silp ja genetiivis 2 silpi ja mille genetiiv on nõrgas astmes (enamasti võimalik ka -sid):
kapp (kapi, kappi) – kappe=kappisid

AGA mis vokaal tuleb?
* kui ainsuse genetiivi lõpus on e, siis i:
suur (suure - suurt) – suuri

* kui ainsuse genetiivi lõpus u, siis e:
lind (linnu - lindu) – linde = lindusid

* kui ainsuse genetiivi lõpus i, siis e:
lamp (lambi - lampi) – lampe = lampisid

* kui genetiivi lõpus a, siis u, kui 1. silbis on a, õ, i, ei, äi
(KASS KÕRTSIS EI KÄI)
vana (vana – vana) – vanu = vanasid

* kui ainsuse genetiivi lõpus on a, siis i, kui 1. silbis on teised vokaalid:
EKS ÄMM KODUS SÖÖ SÜTT.
lehm (lehma - lehma) – lehmi = lehmasid

ne- ja s-sõnad:
2-silbilised:
vaene (vaese – vaest) – vaeseid
3-silbilised:
- lühikese ja keskmise pikkusega:
kollane (kollase – kollast) – kollaseid
- ülipikad:
endine (endise – endist) - endiseid=endisi
- 4-silbilised:
venelane (venelase – venelast) – venelasi

ERANDID: naine (naise – naist) – naisi; teine (teise – teist) - teisi

ERANDID
pikk (pika – pikka) – pikki = pikkasid
silm - silmi = silmasid
king - kingi = kingasid
tuba (toa – tuba) – tube = tubasid
nuga - nuge = nugasid
uba - ube = ubasid
luba - lube = lubasid
muna - mune = munasid
kuri (kurja – kurja) – kurje = kurjasid
tühi - tühje = tühjasid
ori - orje = orjasid
soe (sooja - sooja) - sooje =soojasid
ANIMEERITUD NÄPUNÄITED. Lühike mitmuse osastava lõpud

Image Layout

images can be placed on the left, in the center or on the right:

example graphic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum.

example graphic example graphic

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

And Another Page

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Nunc ligula nisl, egestas non, pharetra vel, scelerisque accumsan, lacus. Proin nibh. Aenean dapibus. Quisque facilisis, ligula ut blandit hendrerit, purus neque rhoncus ipsum, sit amet ultrices mauris augue non arcu. Donec et sem nec libero viverra accumsan.

List Examples

This is an unordered list:

  • Item 1
  • Item 2

This is an ordered list:

  1. Item 1
  2. Item 2
Contact Us

Below is an example of how a contact form might look with this template:

Name

Email Address

Message

 NOTE: A contact form such as this would require some way of emailing the input to an email address.