OK.EE - Sinu Sõbrad on siin!

OK Kaunter oli tasuta lihtne ja kiire kodulehe külastuste arvu summeerija ehk kaunter (ing. counter). Uute kaunterite loomine ei ole enam võimalik ning kaunterid kuvavad 19.07.2018 seisu.

  • Kõik külastused kokku
  • Näitamisi täna, eile, sellel ja eelmisel nädalal, sellel ja eelmisel kuul ning aastal

OK Kaunter on tasuta teenus "nii, nagu on" ning ei anna mitte mingisugust garantiid teenuse kvaliteedi osas.Teenuse pakkuja ei vastuta mingisuguste kahjude eest, mis seoses OK Kaunteri kasutamisega või võimetusega seda kasutada osaks võivad langeda.

Registreeritud on 43046 OK Kaunterit ning kokku loendatud 487851124 korda.

www.ok.ee - Sinu Sõbrad on siin!