Tehnoloogiaharidus

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) eesmärgiks on kaasaegsete infotehnoloogiliste vahendite ja arenduste rakendamise toetamine haridusasutustes. Usume, et moodsate õppevahendite ja –meetodite kasutamine õppetöös motiveerib (üli)õpilasi, valmistab neid ette tulevikus tööturul ning ühiskonnas lisandväärtusi looma ja infotehnoloogilisi vahendeid vabalt kasutama. Selle eesmärgi täitmiseks viime ellu erinevaid IT haridust toetavaid programme suunatuna kõikidele haridustasemetele.

ProgeTiiger

ProgeTiigri tegevustega soovime suunata õpetajaid laiemalt kasutama tehnoloogilisi võimalusi (sh programmeerimist ja robootikat) oma ainetunnis. Pakume programmi raames baas- ja täiendkoolitusi, ainepõhiseid näidistunde ja -ülesandeid, õppe- ja juhendmaterjale, tehnoloogiat lõimivaid õppekava näidiseid.

IT Akadeemia

Programmi eesmärgiks on rahvusvaheliselt konkurentsivõimelise tasemega IT-hariduse tagamine ja IKT sektori ettevõtete, riigi ja ülikoolide vahelise koostöö tihendamine. Kõrghariduse valdkonnas peame kõige olulisemaks, et homsed ülikoolilõpetajad oleksid tööturul kvalifitseeritud ja hinnatud spetsialistid.
Kõrghariduse programmi raames antakse välja erinevaid stipendiume, millega toetatakse nii
tudengite õpinguid kui õppejõudude enesetäiendmist.