Tallinna notar Evi Paberit

Kasulikud lingid

Vandetõlgid

Maa-Ameti maakataster

Kultuurimälestiste riiklik register

Ehitisregister

Elektrooniline Riigi Teataja

Ametlikud teadaanded

Registrite ja Infosüsteemide Keskus

Keskkonnaregister


Notar

Notar on avalik-õigusliku ameti kandja, kellele riik on andnud õiguse tõestada isikute taotlusel õigusliku tähendusega asjaolusid ja sündmusi ning teha muid õiguskindlust tagavaid ametitoiminguid. Notar ei ole ettevõtja ega riigiametnik. Notar peab oma ametit enda nimel ja vastutusel vaba elukutsena. Notar on erapooletu kõigi isikute suhtes, kelle huve ja õigusi tema ametitoiming puudutab.

Notar on kohustatud saladuses hoidma talle seoses ametitegevusega teatavaks saanud andmed. Notar annab andmeid oma ametitoimingute kohta ainult neile isikutele, kelle ülesandel või kelle suhtes ametitoimingud tehti, või nende esindajatele. Isik, kelle ülesandel notar ametitoimingu tegi, või tema õigusjärglane või esindaja võib notari vabastada toimingu saladuses hoidmise kohustusest, esitades selle kohta kirjaliku nõusoleku. Notar võib avaldada andmeid testamendi olemasolu ja sisu kohta ainult pärast testaatori surma.

Notari ametitoimingute tegemine on tasuline. Notari tasu määrad kehtestatakse seadusega. Notaritel on keelatud sõlmida kokkuleppeid tasumäärade muutmiseks.


Kontakt

Büroo on avatud: esmaspäev ja neljapäev kell 12:00 - 17:00

teisipäev, kolmapäev ja reede kell 09:00 - 14:00.

Vajuta siia, et vaadata büroo asukohta kaardil.

Telefon
6 48 48 41
Posti aadress
Fr. R. Kreutzwaldi tn 24, 10147, Tallinn
E-post
üldinfo: evi.paberit@gmail.com