häälikud
algustäht
kokku või lahku
alus ja öeldis
kirjavahemärgid

Õppematerjal on mõeldud 4. klassile eesti keele õppimiseks Lehekülg sisaldab reegleid, koomikseid (mis selgitavad reegleid) ning programmiga Hot Potatoes koostatud teste.

Häälikud:

- täishäälikud ja kaashäälikud
- helilised ja helitud häälikud

Suur ja väike algustäht:
- väike algustäht  (nimetused, kalendrisõnad, loomatõud, keeled, rahvused, õppeained)
- esisuurtäht (teosed, saated, ajaloosündmused)
- läbiv suurtäht (isikud, olendid, kohad, riigid, asutused, ajalehed, ajakirjad)

Kokku- ja lahkukirjutamine:
- nimisõnad
- arvsõnad

Alus ja öeldis

Kirjavahemärgid:
- lauselõpumärgid (punkt, hüüumärk, küsimärk)
- koma

Materjal on valminud Tiigrihüppe Sihtasutuse toel.